Osallistumisia kisoihin vuonna 2020 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Koskinen Erkki IJA4
Roivas Kirsi IJA4
Lehto Arja IJA4
Esa Peltola LinSu3
Kati Torniainen LinSu3
Antti Rsnen LinSu2
Lehtomki Esa Jy-Su2
Ville Hmlinen VJA2
Gardemeister Johan Kyjo2
Aaltonen Tapio Jy-Su2
Jari Immonen VJA2
Ritvanen Timo Jy-Su2
Morgocha Mikhail Jy-Su2
Murtonen Eetu Jy-Su2
Olli Vesa Kyjo2
Gloria Bertsch Jy-Su2
Autio Jani Jy-Su2
Tuomo Karhu LinSu2
Olkkonen Arto Jy-Su2
Mika Haaja VJA2
Olli Juha Kyjo2
Julia Rsnen LinSu2
Ihanus Petri Jy-Su2
Rauno Sinkkonen VJA2
Piepponen Kalevi IJA2
Eira Synevirta VJA2
Valkonen Jussi Jy-Su1
Tuure Neuvonmaa LinSu1
Henna Latumki VJA1
Lahdenmki Toni Kyjo1
Lautala Lalli IJA1
Kinnunen Eetu Kyjo1
Caisa Laitinen VJA1
Fredriksson Kim IJA1
Jorma Korhonen LinSu1
Jani Markkanen VJA1
Kytmki Markku Jy-Su1
Puurula Tapio Jy-Su1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2020:
Tuomo KarhuLinSu6
Esa PeltolaLinSu6
Gardemeister JohanKyjo5
Lehtomki EsaJy-Su5
Ritvanen TimoJy-Su5
Olli VesaKyjo5
Lehto ArjaIJA5
Roivas KirsiIJA5
Aaltonen TapioJy-Su4
Morgocha MikhailJy-Su4
Autio JaniJy-Su4
Koskinen ErkkiIJA4
Kati TorniainenLinSu4
Antti RsnenLinSu4
Olkkonen ArtoJy-Su4
Ihanus PetriJy-Su4
Tuure NevonmaaLinSu4
Olli JuhaKyjo3
Julia RsnenLinSu3
Murtonen EetuJy-Su3
Arto LaaksoKyjo2
Reili TuomoJy-Su2
Piepponen KaleviIJA2
Puurula TapioJy-Su2
Sari HulkkonenLinSu2
Gloria BertschJy-Su2
Orpana MattiKyjo2
Kytmki MarkkuJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo1
Pulkkinen MikkoJy-Su1
Lahdenmki Toni Kyjo1
Valkonen JussiJy-Su1
Niskanen MikkoIJA1
Kinnunen Eetu Kyjo1
Roivas AnteroIJA1
Tuure NeuvonmaaLinSu1
Peltola JukkaKyjo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2020: