Osallistumisia kisoihin vuonna 2018 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA11
Lehto Arja IJA10
Lehto Ensio IJA9
Koskinen Erkki IJA9
Aaltonen Tapio Jy-Su8
Lehtomki Esa Jy-Su7
Oikarinen Simo Jy-Su6
Ihanus Petri Jy-Su6
Auvinen Erik IJA6
Seppnen Jaakko PuJo6
Alho Jukka Jy-Su5
Piepponen Kalevi IJA5
Niskanen Mikko IJA5
Iivonen Jarno PuJo4
Ruuskanen Niilo PuJo4
Morgocha Mikhail Jy-Su4
Busk Sisko PuJo4
Pirtinsola Jyrki Jy-Su4
Tuomisto Tero IJA4
Nissinen Pyry Jy-Su4
Puurula Tapio Jy-Su4
Tojkander Niko IJA3
Varesvuo Esko Jy-Su3
Rytky Johanna PuJo3
Rovio Mikko PuJo3
Ritvanen Timo Jy-Su3
Litmanen Risto PuJo3
Issakainen Hannu PuJo3
Martikainen Kristi PuJo2
Ltjnen Asko PuJo2
Esa Peltola LinSu2
Tuomo Karhu LinSu2
Henkka Aka Jy-Su2
Issakainen Eeva PuJo2
Virnes Raino PuJo2
Olkkonen Arto Jy-Su2
Arto Laakso Kyjo2
Janne Vienola LinSu2
Tuure Neuvonmaa LinSu2
Nevalainen Jukka Kyjo2
Tiihonen Juha PuJo2
Vihoma Marko PuJo1
Heiskanen Mauri Jy-Su1
J-M Peltokangas Jy-Su1
Lyytikinen Seppo IJA1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Kontkanen Kimmo Jy-Su1
Montonen Janne PuJo1
Cerrada-Gimenez Ma PuJo1
Veikko Kaarlampi Kyjo1
Kangasmki Arto Jy-Su1
Toni ? Jy-Su1
Vahter Konsta IJA1
Vesa Tarhala Kyjo1
Martikainen Pertti PuJo1
Peltola Jukka Kyjo1
Kati Torniainen LinSu1
Lautala Lalli IJA1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Olli Vesa Kyjo1
Seppo Vnttinen LinSu1
Reili Tuomo Jy-Su1
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Kcher Kurt PuJo1
Vuori Sampo Jy-Su1
Sihvonen Jani Jy-Su1
Simo Kokkonen LinSu1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2018:
Aaltonen TapioJy-Su8
Lehtomki EsaJy-Su8
Lehto EnsioIJA6
Roivas KirsiIJA6
Pirtinsola JyrkiJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Nissinen PyryJy-Su5
Ihanus PetriJy-Su5
Oikarinen SimoJy-Su5
Tuomisto TeroIJA4
Seppnen JaakkoPuJo4
Koskinen ErkkiIJA4
Auvinen ErikIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Piepponen KaleviIJA4
Rovio MikkoPuJo3
Litmanen RistoPuJo3
Tojkander NikoIJA3
Alho JukkaJy-Su3
Anne MyllyntausJy-Su3
Aale MyllyntausJy-Su3
Niskanen MikkoIJA3
Rytky JohannaPuJo3
Henkka AkaJy-Su2
Morgocha MikhailJy-Su2
Varesvuo EskoJy-Su2
Issakainen HannuPuJo2
Tiihonen JuhaPuJo2
Iivonen JarnoPuJo2
Ltjnen AskoPuJo2
Martikainen KristiPuJo2
Arto LaaksoKyjo2
Ruuskanen NiiloPuJo2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Busk SiskoPuJo2
Kangasmki ArtoJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo2
Sihvonen JaniJy-Su1
Ruuska TarmoJy-Su1
Reili TuomoJy-Su1
Virnes RainoPuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Lyytikinen SeppoIJA1
Veikko KaarlampiKyjo1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Vesa TarhalaKyjo1
Issakainen EevaPuJo1
Peltola JukkaKyjo1
Kontkanen KimmoJy-Su1
Olli VesaKyjo1
Kcher KurtPuJo1
Isopahkala JuttaJy-Su1
Cerrada-Gimenez MaPuJo1
Vihoma MarkoPuJo1
Martikainen PerttiPuJo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2018:
Roivas KirsiIJA4
Lehto ArjaIJA3
Koskinen ErkkiIJA3
Lehto EnsioIJA3
Auvinen ErikIJA2
Piepponen KaleviIJA1