Osallistumisia kisoihin vuonna 2014 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Lehto Arja IJA8
Salorinne Sirpa Piili8
Piepponen Kalevi IJA7
Varesvuo Esko Jy-Su7
Ihanus Petri Jy-Su7
Lehto Ensio IJA6
Roivas Santeri IJA6
Tojkander Niko IJA5
Ruuska Tarmo Jy-Su5
Pekander Jouni Piili5
Tolsa Riitta Piili5
Olkkonen Aleksi Jy-Su5
Lehtomki Esa Jy-Su5
Aaltonen Tapio Jy-Su5
Olkkonen Anna Jy-Su4
Roivas Antero IJA4
Roivas Kirsi IJA4
Puurula Tapio Jy-Su3
Luostarinen Ilkka LiTai3
Olkkonen Arto Jy-Su3
Hakkarainen Arto LiTai3
Sihvonen Jani Jy-Su3
Mkiranta Juho LiTai3
Hirvonen Tapani LiTai3
Pappila Janne Jy-Su2
OIkarinen Simo Jy-Su2
Juha Tarvonen MJa1
Ohlsbom Juho Kyjo1
Tiainen Eetu Piili1
Hilliaho Juhana Jy-Su1
Lyytikinen Seppo LiTai1
Pekko Heimola MJa1
Vuorinen Eino Jy-Su1
Peltola Jukka Kyjo1
Vanhala Santeri Piili1
Mangeloja Esa Jy-Su1
Kukkonen Kari IJA1
Tykkylinen Kauko Piili1
Liukkonen Hannu MJa1
Sorsa Elina Kyjo1
Piisil Eero IJA1
Olli Vesa Kyjo1
Tiihonen Heikki MJa1
Huikari Rauno Kyjo1
Tuomisto Tero IJA1
Kari Timo Piili1
Olli Honkanen MJa1
Autio Jani Jy-Su1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2014:
Lehto EnsioIJA6
Aaltonen TapioJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Puurula TapioJy-Su6
Ihanus PetriJy-Su6
Tojkander NikoIJA5
Hakkarainen ArtoLiTai5
Varesvuo EskoJy-Su5
Tolsa RiittaPiili5
Roivas SanteriIJA5
Pekander JouniPiili5
Piepponen KaleviIJA5
Olkkonen AleksiJy-Su5
Roivas KirsiIJA4
Sihvonen JaniJy-Su4
Hirvonen TapaniLiTai4
Salorinne SirpaPiili4
Lehtomki EsaJy-Su3
Olkkonen AnnaJy-Su3
Lyytikinen SeppoLiTai3
Ruuska TarmoJy-Su3
Mkiranta JuhoLiTai3
Roivas AnteroIJA3
Luostarinen IlkkaLiTai3
Olkkonen ArtoJy-Su3
Kuittinen TommiPiili2
Hakulinen JarmoPiili2
Kukkonen KariIJA2
Juha TarvonenMJa1
Tykkylinen KaukoPiili1
Tuomisto TeroIJA1
Pekko HeimolaMJa1
Salmijrvi SoleJy-Su1
Vuorinen EinoJy-Su1
Liukkonen HannuMJa1
Tiihonen HeikkiMJa1
Olli HonkanenMJa1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2014:
Lehto ArjaIJA3
Varesvuo EskoJy-Su3
Olkkonen AleksiJy-Su3
Olkkonen ArtoJy-Su2
Tolsa RiittaPiili2
Ihanus PetriJy-Su2
Lehto EnsioIJA2
Olkkonen AnnaJy-Su2
Roivas KirsiIJA2
Piepponen KaleviIJA2
Ruuska TarmoJy-Su2
Salorinne SirpaPiili2
Tojkander NikoIJA2
Pekander JouniPiili2
Sihvonen JaniJy-Su1
Roivas SanteriIJA1
Vanhala SanteriPiili1
Lehtomki EsaJy-Su1
Kari TimoPiili1
Piisil EeroIJA1
Pappila JanneJy-Su1
Roivas AnteroIJA1
Tiainen EetuPiili1