Osallistumisia kisoihin vuonna 2013 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA11
Roivas Santeri IJA9
Tojkander Niko IJA9
Hakkarainen Arto LiTai9
Piepponen Kalevi IJA9
Lyytikinen Seppo LiTai8
Tolsa Riitta Piili8
Pekander Jouni Piili8
Lehto Ensio IJA8
Aaltonen Tapio Jy-Su6
Ihanus Petri Jy-Su6
Lehto Arja IJA5
Hirvonen Tapani LiTai5
Olkkonen Arto Jy-Su5
Puurula Tapio Jy-Su5
Luostarinen Ilkka LiTai4
Kukkonen Kari IJA4
Olkkonen Aleksi Jy-Su4
Varesvuo Esko Jy-Su4
Hakulinen Jarmo Piili4
Tuomisto Tero IJA4
Sihvonen Jani Jy-Su4
Olkkonen Anna Jy-Su4
Roivas Antero IJA3
Roivas Severi IJA3
Kinnunen Timo LiTai3
Herranen Tanja Piili2
Kunttu Jarno Saijo2
Mikkonen Jari Jy-Su2
Kuittinen Tommi Piili2
Heinonen Tuukka Piili2
Reinikka Keijo Saijo2
Piisil Eero IJA2
Mangeloja Esa Jy-Su2
Salmijrvi Sole Jy-Su2
Backman Anne Kyjo2
Forsberg Jere Piili1
Tiainen Eetu Piili1
Autio Vesa Piili1
Lehtomki Esa Jy-Su1
OIkarinen Simo Jy-Su1
Raita Jaakko IJA1
Kokko Esa LiTai1
Ruuska Tarmo Jy-Su1
Nurminen Mikko Jy-Su1
Tattari Tommi Saijo1
Hyvnen Ville LiTai1
Sandstrm Tuukka Piili1
Jaakkola Kalevi Jy-Su1
Liukkonen Hannu MJa1
Salorinne Sirpa Piili1
Kari Timo Piili1
Raita Riku IJA1
Autio Tinja Piili1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2013:
Luostarinen IlkkaLiTai6
Lyytikinen SeppoLiTai6
Tuomisto TeroIJA5
Roivas SeveriIJA5
Hakkarainen ArtoLiTai5
Aaltonen TapioJy-Su5
Olkkonen AnnaJy-Su5
Roivas SanteriIJA5
Olkkonen ArtoJy-Su5
Roivas KirsiIJA5
Roivas AnteroIJA4
Sihvonen JaniJy-Su4
Pekander JouniPiili4
Hirvonen TapaniLiTai4
Kinnunen TimoLiTai4
Tolsa RiittaPiili4
Ihanus PetriJy-Su4
Tojkander NikoIJA4
Reinikka KeijoSaijo4
Piepponen KaleviIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Liukkonen HannuMJa3
Backman AnneKyjo3
Hyvnen VilleLiTai3
Jaakkola KaleviJy-Su3
Mikkonen JariJy-Su3
Kunttu JarnoSaijo3
Forsberg JerePiili3
Tattari TommiSaijo2
Piisil EeroIJA2
Vanhala SanteriPiili2
Lehto EnsioIJA2
Frost EmmaIJA2
Kilpi AskoSaijo2
Olkkonen AleksiJy-Su2
Oikarinen SimoJy-Su2
Mangeloja EsaJy-Su2
Raita RikuIJA2
Raita JaakkoIJA2
Varesvuo EskoJy-Su2
Kukkonen KariIJA2
Kokko EsaLiTai2
Nurminen MikkoJy-Su2
Autio VesaPiili1
Peltola JukkaKyjo1
Tiainen EetuPiili1
Ronkanen PerttuKyjo1
Salmijrvi SoleJy-Su1
Autio TinjaPiili1
Sinkkonen KariKyjo1
Lehto ArjaIJA1
Ruuska TarmoJy-Su1
Vanhala TimoPiili1
Lahtivesi HarriSaijo1
Hoikkala MikkoJy-Su1
Hakulinen JarmoPiili1
Tuovinen PekkaPiili1
Olli VesaKyjo1
Ratinen HeikkiLiTai1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2013:
Piepponen KaleviIJA5
Roivas KirsiIJA5
Lehto EnsioIJA4
Roivas SanteriIJA4
Hakkarainen ArtoLiTai3
Pekander JouniPiili3
Tojkander NikoIJA3
Tolsa RiittaPiili3
Kukkonen KariIJA2
Lyytikinen SeppoLiTai2
Herranen TanjaPiili2
Heinonen TuukkaPiili2
Raita JaakkoIJA1
Tuomisto TeroIJA1
Sandstrm TuukkaPiili1
Raita RikuIJA1
Kari TimoPiili1
Lehto ArjaIJA1
Kinnunen TimoLiTai1
Hakulinen JarmoPiili1
Hirvonen TapaniLiTai1